Bijzondere hoge bloeddruk

Er is nog een aantal speciale vormen van hoge bloeddruk, die ik niet onbesproken wil laten: de witte jassen bloeddruk, gemaskeerde bloeddruk en de hypertensieve crisis.

Witte jassen hoge bloeddruk

Hiervan is sprake als je een hoge bloeddruk hebt bij de dokter (of verpleegkundige) maar niet als je thuis bent.  
Dit verschil wordt veroorzaakt door de stress die je kunt voelen als je bij een dokter bent.
En dit komt best vaak voor, bij 1 op de 3 mensen!

Witte jassen bloeddruk is niet helemaal onschuldig.
We zien dat mensen met een witte jassen hoge bloeddruk later vaker problemen krijgen met hun hart of vaten. Ze ontwikkelen ook vaker “echte” hoge bloeddruk.
Witte jassen bloeddruk is geen reden om op dat moment je bloeddruk te gaan behandelen. Maar het is wel slim om je andere risicofactoren even goed onder de loep te nemen.
En dit ook regelmatig te blijven doen. Boven de 50 jaar is het verstandig om jaarlijks je risicofactoren te controleren.
Wil je weten wat andere risicofactoren zijn voor hart- en vaatziekten?
Klik dan op de volgende link: risicofactoren hart- en vaatziekten

Gemaskeerde hoge bloeddruk

Het tegenovergestelde van witte jassen hoge bloeddruk bestaat ook.
Dan heb je bij de dokter een normale bloeddruk, maar thuis een verhoogde bloeddruk. Dit heet gemaskeerde hoge bloeddruk.
Een 24 uurs bloeddrukmeting laat dan zien of gedurende de dag je bloeddruk te hoog is.
Dat is er een goede reden om met je bloeddruk aan de slag te gaan.

Hypertensieve crisis

Net als bij een hele lage bloeddruk (shock), kunnen ook bij een extreem hoge bloeddruk (boven de 220/120 mmHg) organen in de problemen komen.
Er ontstaan dan klachten als hoofdpijn, problemen met zien, duizeligheid, misselijkheid en verminderd bewustzijn.
Dit is een niet vaak voorkomende, maar levensbedreigende situatie waarvoor je direct naar het ziekenhuis moet.