Risicofactoren voor hart- en vaatziekten

Klassieke risicofactoren

 • Hoge bloeddruk
 • Roken
 • Overgewicht
 • Diabetes
 • Hoog cholesterol
 • Familieleden met hart- en vaatziekten

Risicofactoren voor coronaire microvasculaire dysfunctie (kleine vaten)

 • Migraine
 • Rheumatoide artritis
 • Inflammatoire darmziekten

Vrouw specifieke risicofactoren voor hart- en vaatziekten

 • Miskraam
 • Vroeggeboorte
 • Zwangerschapshypertensie / pre-eclampsie / HELLP syndroom
 • Post menopauzaal (na de overgang)