Wie werken er bij de cardiologie?

Bij de cardiologie werken veel verschillende mensen.
Zo veel dat het onoverzichtelijk kan worden.
Wie doet wat?
Waarom mogen sommige mensen wel een uitslag geven en sommige niet?
Waarom moeten sommige mensen eerst overleggen en sommigen niet?

In dit overzicht staan (op alfabet) alle mensen waar je mee te maken kan krijgen bij de cardiologie, met een korte beschrijving wat ze doen.

Artsen in opleiding tot specialist (AIOS)

Een AIOS heeft zijn/haar geneeskundestudie afgerond, is dokter (basisarts) maar is nog bezig met de specialisatie, bijvoorbeeld tot cardioloog.
Deze artsen werken op alle afdelingen van de cardiologie, altijd onder supervisie van een cardioloog.

Arts niet in opleiding tot specialist (ANIOS)

Het verschil met de AIOS is dat deze arts (nog) niet in opleiding is tot specialist, bijvoorbeeld cardioloog. Hij/zij is wel gewoon arts. Deze artsen werken op alle afdelingen van de cardiologie, altijd onder supervisie van een cardioloog.

Cardioloog

Een cardioloog is een dokter die zich heeft gespecialiseerd in het hart (medisch specialist). Sommige cardiologen hebben zich verder verdiept in een speciaal gebied, een subspecialisatie.

  • Electrofysiologie

Het gebied van de electriciteit van het hart. Tot het pakket van de electrofysioloog behoort alles wat te maken heeft met ritmestoornissen, pacemakers, ICD en ablaties

  • Interventie

“Dotter cardioloog”. Doet ingrepen (dotter) aan de kransslagaderen via een slagader. Sommige interventiecardiologen plaatsen ook hartkleppen via de slagader.

  • Beeldvorming

Het in beeld brengen van het hart staat centraal. Essentieel om de juiste diagnose te kunnen stellen. Een beeldvormer maakt gebruik van bijvoorbeeld echo, CT en MRI.

  • Intensive Care

Deze cardioloog behandelt de meest zieke patienten, die op de intensive care terecht zijn gekomen.

  • Congenitaal

De cardioloog die zich bezig houdt met volwassenen met een aangeboren hartafwijking. (tot je 18de val je onder de kindercardioloog)

  • Sport

De subspecialisatie waarbij sporten, revalidatie en sporters met hartafwijkingen centraal staan. 

Cardiothoracaal chirurg

Werkt niet op de afdeling cardiologie, is wel een van de specialisten waar we nauw mee samen werken.
Dit is een chirurg die opereert aan organen in de borstholte (thorax): het hart, de longen en het eerste stuk van de grote lichaamsslagader (aorta).
De cardiothoracaal chirurg plaatst nieuwe hartkleppen, omleidingen, doet ritmeoperaties en operaties aan de longen.
Je zal een cardiothoracaal chirurg dus nooit een nieuwe heup zien plaatsen of een ontstoken blinde darm eruit zien halen!

Co-assistent

Co-assistenten zijn dokters in opleiding. Ze zijn dus nog bezig met hun studie geneeskunde, maar meestal wel al aan het einde van deze opleiding. Ze werken onder supervisie van een ervaren AIOS en een cardioloog.

Dokterassistent

De doktersassistent werkt op de poli en zorgt ervoor dat hier alles soepel loopt. Telefoons beantwoorden, ECG’s maken, bloeddruk opmeten, excuses aanbieden als het spreekuur weer eens uitloopt 🙂

Hartfunctielaborant

Deze collega’s voeren de onderzoeken uit die worden afgesproken op de poli. Ze maken echo’s van het hart, voeren de fietstesten uit, plakken de holters en verzorgen de 24uurs bloeddrukmeting uit. Ze mogen geen conclusie trekken over de onderzoeken die ze verrichten.
Helaas, je wilt als patient graag snel de uitslag hebben. Maar het is aan de cardioloog om de onderzoeken te beoordelen en de uitslag op de poli aan je te geven.

HCK verpleegkundige

HCK = Hart Catheterisatie Kamer
Deze verpleegkundigen zijn gespecialiseerd op het gebied van dotteren, pacemakerimplantaties en/of ablaties. Ze staan steriel bij me aan tafel tijdens het dotteren. Ze zijn mijn derde en vierde hand, en tweede set hersenen.

Nurse Practitioner (NP)

Is een verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd in een specifiek gebied binnen de cardiologie. De NP’er werkt zelfstandig, maar onder eindverantwoordelijkheid van de cardioloog. Een goed voorbeeld binnen de cardiologie is de hartfalenverpleegkundige of de revalidatie verpleegkundige.

Pacemakertechnicus

Een verpleegkundige die gespecialiseerd is in de zorg rondom pacemakers. Vaak zijn ze aanwezig bij de implantaties van pacemakers en zorgen ze ook voor de reguliere pacemakercontroles.

Physiscian Assistant (PA)

Neemt bepaalde medische taken van de cardioloog over. De PA’er kan zelfstandig medische handelingen verrichten maar onder eindverantwoordelijkheid van de cardioloog. Binnen de cardiologie kan je denken aan: spreekuur houden, patienten zien op de Eerste Hart Hulp en het doen van electrische cardioversies.

Secretaresse

Behoeft geen uitleg. Zonder secretaressen zou het ziekenhuis ophouden te bestaan.

Verpleegkundige

De verpleegkundige op de afdeling, CCU of de eerste hart hulp is speciaal opgeleid om op de afdeling cardiologie te kunnen werken. Het is hier bijvoorbeeld noodzakelijk dat je een ECG goed kan beoordelen en kan handelen in spoed eisende situaties.