Overgewicht en bloeddruk

Hoe overgewicht kan zorgen voor een hoge bloeddruk is een complex verhaal, waarbij met name het sympathische zenuwstelsel, de nieren en het RAAS systeem een grote rol spelen.
Er zullen in de toekomst nog veel ontdekkingen gedaan gaan worden op dit gebied, maar dit is wat we al weten:

 • Veel buikvet zorgt ervoor dat de nieren in de verdrukking komen.
  Ze hebben echt minder ruimte. Door deze druk gaan de nieren meer zout en water vasthouden.
  Meer zout en water zorgt voor een hogere bloeddruk.
 • Door overgewicht raakt het hormoonsysteem (RAAS systeem) geactiveerd.
  Deze activatie komt door het verdrukken van de nieren en door aanzwengelen van het sympathische zenuwstelsel.
  RAAS activatie zorgt voor hypertensie.
 • Met name het buikvet zwengelt het sympathische zenuwstelsel aan. Hierdoor houdt je lichaam meer vocht vast, knijpen vaten samen (vasoconstrictie) en raakt dus ook het RAAS systeem weer geactiveerd.
 • Leptine is een hormoon dat wordt aangemaakt voor vetweefsel. Mensen met overgewicht hebben dus hoge leptine levels en soms ook selectieve leptine resistentie.
  Deze 2 afwijkingen zouden de oorzaak kunnen zijn van de toename van sympathische activatie, met als gevolg hypertensie
 • Overgewicht kan voor insuline resistentie zorgen, met als gevolg dat het lichaam meer insuline gaat aanmaken.
  Deze hyperinsulinemie zorgt ervoor dat de nieren meer zout gaan vasthouden.
 • Nierfunctie afname door zaken als diabetes en hypertensie als gevolg van hypertensie zorgen voor de neerwaartse spiraal.