Beslissing behandeling hoge bloeddruk

Zoals gezegd spelen er vele factoren een rol in het uiteindelijke risico op hart- en vaatziekten.
We behandelen een risicofactor op het moment dat gedacht wordt dat door deze behandeling, het risico op hart- en vaatziekten ook daadwerkelijk voldoende afneemt.

Deze besluitvorming is terug te vinden in onderstaande tabel.
Hier valt ook te zien dat bij een hoger risico of hogere bloeddruk, medicatie direct gestart wordt.
En dat leefstijl aanpassingen altijd de eerste stap in de behandeling zijn.

2013 ESH/ESC Guidelines for the management
of arterial hypertension.
European Heart Journal (2013) 34, 2159–2219