Hartteam

Soms krijg je na een hartkatheterisatie te horen dat je gegevens eerst naar het hartteam worden gestuurd.
Wat is dat een hartteam?
Wat doen ze met je gegevens?
Word je beter van dat hartteam?
Het antwoord op deze vragen en meer vind je hieronder.

Wat is een hartteam?

Een hartteam is een vergadering over patiënten en hun behandeling. Aan deze vergadering doen artsen van verschillende specialismen mee.
Zij bedenken welke behandeling medisch gezien het beste is voor een patiënt. Soms is dit een advies voor duidelijk 1 bepaalde behandeling. Soms is de uitkomst dat meerdere behandelingen mogelijk zijn.

Uit wie bestaat het hartteam?

Het hartteam wordt gevormd door (ten minste) een interventie cardioloog (dotter-dokter) en een cardiothoracaal chirurg.
Oftewel, de 2 artsen die de mogelijke ingrepen uitvoeren.
Dit team kan uitgebreid worden, afhankelijk van de patiënten die besproken worden.
Zo kunnen ook een beeldvormend cardioloog, een congenitaal cardioloog of een intensivist (IC dokter) deelnemen aan het hartteam.

Zoals je leest zit je eigen poli cardioloog hier dus meestal niet in persoon bij.
Hij is er wel op afstand bij.
Je poli cardioloog  heeft een dossier gemaakt voor het hartteam waarin al je gegevens zitten. Dit dossier begint met een ‘voorstelbrief’.

Welke gegevens neemt het hartteam door?

 • Voorstelbrief
  In deze brief staat wie je bent, welke klachten je hebt, wat je voorgeschiedenis is en wat eventueel je eigen wensen, bedenkingen of angsten zijn.
 • Alle onderzoeken die gedaan zijn
  ECG, bloeduitslagen, echo van het hart, hartcatheterisatie en eventuele scans.
 • Adviezen van andere artsen zoals een longarts of een reumatoloog.

Welke medische problemen worden in het hartteam besproken?

 • Vernauwingen in de kransslagaderen.
 • Zieke hartkleppen: lekkend of vernauwd.
 • Ritmestoornissen. Daarvoor is vaak een apart hartteam: het ritmeteam. De elektrofysioloog (ritme-dokter) heeft hierin een belangrijke rol.

Hoe gaat zo’n hartteam in zijn werk?

Ieder mens is anders, iedere vernauwde kransslagader is anders, elke klep is anders, elke behandeling is anders.
Een goede behandeling voor je buurman, is voor jou misschien de slechtste behandeling.
Deze benadering wordt “patient tailored medicine” genoemd. Zorg op maat.
Vanuit dit standpunt gaat het hartteam te werk.

Bij de beslissing welke behandeling de beste is, moet met veel zaken rekening gehouden worden.
Bijvoorbeeld:

 • De voorgeschiedenis.
  Wat de patiënt al heeft meegemaakt. De operaties die hij al heeft gehad. Of hij andere ziektes heeft als diabetes of nierproblemen.
 • Hoe oud de patiënt is en daarbij ook, hoe vitaal hij is. Hoe hij in het leven staat.
 • Hoeveel kransslagaderen er vernauwd zijn. Of de vernauwingen in het begin of aan het einde van de kransslagader zitten. Of er zijtakken uit de vernauwing komen of niet.
 • Wat de oorzaak is van de kleplekkage of vernauwing.
 • Of de eigen klep gerepareerd kan worden of dat er een kunstklep gebruikt moet worden.
 • En als laatste maar niet de minste: er wordt rekening gehouden met wat de voorkeur is van de patiënt.

Welke adviezen kan het hartteam geven?

Het advies van het hartteam kan in 3 categoriëen verdeeld worden:

 1. Behandeling met medicijnen.
  Welke medicijnen dit zijn wordt door je poli cardioloog besloten.
 2. Behandeling met behulp van een ingreep of een operatie.
  – Bij vernauwingen in de kransslagaderen kan dat zijn een dotter of omleidingen (open hart operatie)
  – Bij zieke hartkleppen kan dat zijn een klepreparatie of klepvervanging.
  – Bij ritmestoornissen gaat het om een ablatie (wegbranden van de ritmestoornis)
 3. En dan is ook nog altijd de mogelijkheid dat het hartteam zegt dat er geen behandeling nodig is.

Wat gebeurt er met het advies van het hartteam?

Het advies van het hartteam wordt aan je poli cardioloog gegeven.
Je cardioloog bespreekt dit advies vervolgens met jou.
Wat vind je van dit advies? Wat zijn voor- en nadelen van deze behandeling? Zie je deze behandeling zitten?
Het hartteam geeft het advies: wat is technisch mogelijk is en wat denken ze dat het beste is voor je.
Maar uiteindelijk ben jij degene die kiest.